Empresa

- L’empresa va ser fundada l’any 1898. - Inicialment era una empresa confeccionista, però ja en els anys 50 es va començar la fabricació de gènere de punt especialitzant-se amb GUANTS. - Durant els anys 70 i fruit d’una col·laboració amb una empresa francesa, es va tenir coneixement d’una nova tecnologia per a la fabricació de guants. Com a resultat es va fer la importació, per primera vegada a Espanya, de màquines automàtiques per a la fabricació de guants de la marca japonesa SHIMA-SEIKI.

- Des de l’any 1985 l’empresa s’ha acollit a diferents Plans de modernització promoguts per el “Ministerio de Industria”: El Pla de Reconversió Tèxtil de l’any 1985, amb la finalitat de modernitzar la maquinaria, introduint control electrònic de tricotoses rectilínies i de guants. El Pla de Competitivitat del Tèxtil-Confecció de l’any 1992, en el que es preveia la modernització del departament de disseny i CAD-CAM. Novament a l’any 1996 l’empresa es va acollir al Pla per a la millora de la qualitat del producte i la formació del personal.

- L’any 1997 l’empresa es va traslladar a la fàbrica de nova planta, en un polígon industrial a l’entrada de la població d’Olot. Es va fer front a una forta inversió en noves instal·lacions a fi d’adequar-se a la rígida normativa sobre Seguretat i Higiene i es van millorar els processos productius, incrementant la productivitat i reduint costos. Aquest projecte es va cofinançar dins el marc de la iniciativa  comunitària LEADER II, promogut per la Unió Europea,el Ministerio de A.R.i P., la Generalitat i el Consell Comarcal de la Garrotxa.

L’empresa està estructurada en base a la fabricació de dos línies de productes:

GUANTS: aquesta línia la formen guants, gorros, bufandes, manyoples, passamuntanyes, pràctics (tapacolls), boines i barrets. El mostrari es divideix en 4 segments: Dona, Home, Nen/a i Bebè.

ESQUI: el mostrari d’esquí el formen jerseis, jerseis “oreilleurs”, gorros, passamuntanyes, cintes, gorro-cintes, guants, pràctics (tapacolls) i gorres.